Menu
Cart
0

My cart

Gwarancja

Meubles Sp. z o.o., Mogilska 16/7, 31-516 Kraków

Karta gwarancyjna producenta
L PL I. INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBLI TAPICEROWANYCH II. WARUNKI GWARANCJI
1 C 40-70% Przy przemieszczaniu mebli należy zabezpieczyć wszystkie elementy tapicerowane przed uszkodzeniem mechanicznym. Przy rozpakowywaniu nie wolno używać ostrych, niebezpiecznych narzędzi. Podczas przenoszenia trzymać za stałe elementy konstrukcyjne. Meble użytkowane powinny byc zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble należy zabezpieczać przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Meble ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1m od grzejników. Niedozwolone jest siadanie na podłokietnikach, oparciach oraz miękkich elementach konstrukcyjnych. Niedozwolone jest powodowanie dużego obciążenia w miejscach do tego nie przystosowanych. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze C oraz wilgotności 40-70%. 1. Niniejsza gwarancja określa obowiązki Gwaranta (Meubles Sp. z o.o. Barwałd Średni 261 34-124 Klecza Górna
) i uprawnienia Kupującego, w przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia niezgodności towaru z umową, o której mowa w art.4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. nr 141, poz. 1176) przed upływem 24 miesięcy od daty nabycia towaru. W przypadku zakupu towaru przez Przedsiębiorcę do odpowiedzialności Producenta za wady ukryte stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art ), (okres gwarancji wynosi 12 miesięcy). 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest okazanie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu – faktura VAT lub paragonu fiskalnego. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w trybie ww. ustawy, Gwarant zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany w przypadku niemożności naprawy, na zasadach o których mowa w art. 8 ww. ustawy. 4. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, gdy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć; a po jej ujawnieniu nie powiadomił o tym gwaranta w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności. 5. Kupujący zgłasza reklamację gwarancyjną w jednostce handlowej, w której nabył mebel albo bezpośrednio Gwarantowi. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z podaniem: numeru Karty Gwarancyjnej, danych reklamującego, daty oraz miejsca zakupu, numeru paragonu lub faktury VAT oraz stwierdzeniem niezgodności. 6. Gwarant w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi Kupującego, czy złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna, lub zgłosi się do Kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu oraz terminu załatwienia reklamacji. 7. Do kwestii nieuregulowanych a związanych z niniejszą Gwarancją mają zastosowanie przepisy art Kodeksu Cywilnego. UWAGA W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu lub też stwierdzenia uszkodzeń powstałych z winy Kupującego Gwarant zastrzega sobie prawo zwrotu poniesionych kosztów. 3 4
3 PL III. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 1. Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów, i akcesoriów widoczne przy zakupie. 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, i konserwacji mebli. 3. Uszkodzenia mechaniczne stelaży, części konstrukcji mebli, tkaniny obiciowej powstałe z winy Kupującego. 4. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie bez zgody Gwaranta. 5. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta. 6. Zalania mebla wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne są roztwory chemiczne, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała). 7. Różnice odcienia oraz struktury tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych w pewnych odstępach czasu. 8. Mechacenie, kurczenie się, płowienie i zmarszczenie materiału obiciowego wynikające z techniki wykonania wyrobu oraz ich eksploatacji przez Kupującego. 9. Różnice +1-3 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów katalogowych. 10. Różnice w odcieniach i strukturze tkanin, rodzaju szyć w przypadku domawiania mebli według próbnika. 11. Zmiany w miękkości, sprężystości oraz odkształcenia poduch, oparcia, poręczy, siedzisk, które są rezultatem prawidłowego użytkowania i nie wynikają z wad konstrukcji, i wad materiału. 12. Zabarwienia tkaniny odzieżą lub innymi barwnikami. 13. Różnice stopnia twardości poszczególnych elementów kompletu, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 14. Występujące fałdy w materiale obiciowym, jako cecha pożądana i zamierzona. Zewnętrzne powłoki mebli wykonane z materiałów lub skór są luźne i miękkie, co jest spowodowane techniką wykonania mebli. 15. Wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie. UWAGI DODATKOWE: W meblach mogą występować różnice odcienia tkaniny w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wadą podlegającą reklamacji. W przypadku domawiania mebli do kompletu wcześniej zakupionego, należy liczyć się z tym, iż materiały obiciowe mogą nieznacznie różnić się odcieniem oraz strukturą (mogą występować różnice w poszczególnych partiach materiału). Meble tapicerowane zakupione z ekspozycji sklepu posiadające widoczne uszkodzenie lub przecenione ze względu na określone wady nie podlegają naprawie gwarancyjnej w zakresie tych wad. W przypadku uszkodzeń tkanin skóropodobnych (skóra ekologiczna) kierowane będą one do ekspertyzy, co wydłuża czas realizacji zgłoszenia.
IV. ZASADY KONSERWACJI I PIELĘGNACJI MEBLI. UWAGA Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mebla przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia prosimy o wykonanie w mało eksponowanym miejscu testu, mającego na celu sprawdzenie jak tkanina zachowuje się przy czyszczeniu. Drewno: Nie powinno się stawiać mebli z elementami drewnianymi w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła. Drewno należy regularnie odkurzać czystą lub delikatnie zwilżona szmatką. Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewnianych oraz nie narażać ich na działanie intensywnych promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Żywotność mebli z elementami drewnianymi przedłużają środki do konserwacji i pielęgnacji drewna dostępne powszechnie w sprzedaży. Należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystywania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnię. Skóra naturalna: Skóra jest produktem naturalnym. Każda skóra pochodzi z innego zwierzęcia. Dlatego też możliwe są różnice w odcieniach i połysku w danym meblu. Fałdy i wypalenia, zarysowania, zrogowacenia podkreślają naturalny charakter materiału. Naturalna skóra podatna jest na wyciąganie się i miejscowe wycieranie. Nie są to powody do reklamacji towaru. Każda skóra posiada cienką, niewidoczną warstwę ochronną, którą bardzo łatwo zniszczyć. Nie wolno używać sprayów, kremów, past do obuwia, środków chemicznych zawierających alkohole czy rozpuszczalniki. Świeże plamy i zabrudzenia natychmiast usuwać suchą lub wilgotną szmatką. Meble wykonane w skórze należy poddawać szczególnej ochronie i sukcesywnym zabiegom konserwacyjnym środkami do tego przeznaczonymi. Używanie markowych produktów do pielęgnacji skóry naturalnej pozwoli na jej wieloletnią, bezproblemową eksploatację. Pierwsze czyszczenie należy wykonać po 3 miesiącach użytkowania. Każde następne w odstępach 6 miesięcy. Zawsze przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia wymagane jest wykonanie testu w mało eksponowanej części mebla celem sprawdzenia jak zachowuje się skóra podczas czyszczenia. W meblach dostarczanych transportem samochodowym mogą pojawić się nieregularne fałdy zagniecenia. Po pewnym czasie meble odzyskują odpowiedni kształt. Skóra ekologiczna: Jest materiałem syntetycznym, skóropodobnym, który należy czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie, z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką. PL 5 6
4 PL Plamy, zabrudzenia z długopisu, szminki, farby drukarskiej, druku gazetowego usuwać natychmiast pocierając szmatką; można zastosować również czyszczenie rozcieńczonym spirytusem. Nie stosować: past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki oraz niektórych środków do czyszczenia skóry naturalnej. Użycie ich może spowodować usztywnienie i pękanie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu. Nie prasować. Nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. kaloryfer). Skóra ekologiczna wymaga utrzymania w czystości, nie wolno dopuszczać do jej nadmiernego zabrudzenia. Ważne jest aby brud, kurz i inne zabrudzenia nie pozostawały zbyt długo na powierzchni tkaniny. Tkaniny obiciowe (żakard, fiok i inne):. Materiały te wymagają regularnej pielęgnacji środkami przeznaczonymi do pielęgnacji tego typu tkanin. Nie należy doprowadzać do nadmiernego zabrudzenia tkanin. Plamy usuwać czystą wodą lub wodą z płatkami mydlanymi. Gwarancji producenta nie podlegają zabrudzania powstałe wskutek kontaktu z odzieżą, narzutami itp. zawierającymi aktywne barwniki. W trakcie używania na obiciach tapicerskich, w wyniku naturalnego procesu utraty pigmentu mogą pojawić się przebarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu. Przed użyciem środka do czyszczenia należy sprawdzić jego działanie na mało eksponowanej części mebla, aby uniknąć uszkodzenia tkaniny. Niektóre rodzaje obić muszą być czyszczone tylko na sucho, przy użyciu specjalnych środków chemicznych dostępnych tylko w firmach zajmujących się praniem tego typu obić. Pod wpływem nadmiernej wilgoci materiały mogą ulec skurczeniu, rozciągnięciu, farbowaniu. Szenile: Środki koloryzujące używane do barwienia tkanin są wrażliwe na światło słoneczne, dlatego bardzo ważne jest aby chronić tkaninę przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych oraz ciepłem grzejników. Tkaniny szenilowe posiadają na swojej powierzchni włos, w związku z tym nie należy ich zbyt często przecierać. Aby odpowiednio zabezpieczyć tkaninę należy delikatnie odkurzać ją odkurzaczem lub przecierać miękką szmatką. Powstałe plamy najlepiej usuwać za pomocą wody z rozpuszczonymi mydlinami bez zbytniego tarcia. Rozlaną ciecz zalecamy wyczyścić od razu wycierając plamy od zewnątrz do wewnątrz. Uchroni to od powiększenia pola zabrudzenia. Zakazane jest stosowanie preparatów zawierających w swym składzie środki chemiczne oraz wybielacze. Niewielką ilość środka czyszczącego rozprowadzić po zabrudzonym miejscu, chwilę odczekać, następnie usunąć delikatnie zabrudzenie. Tkaniny te wymagają regularnego rozczesywania miękką szczotką np. do ubrań. Zabieg ten pozwoli uniknąć zjawiska ugniatania się włosa na powierzchni tkaniny, szczególnie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. UWAGA 1. Do czyszczenia tkanin i skór obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol. 2. Elementów drewnianych nie należy czyścić i konserwować przy użyciu środków chemicznych w sprayu z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki ochronnej tych elementów. 3. Meble należy odkurzać w następujący sposób: powierzchnie lakierowane i wykończone na połysk wyłącznie suchą, miękką tkaniną, powierzchnie tapicerowane domowym odkurzaczem z miękką szczotką, powierzchnie skórzane (skóra naturalna) -miękką tkaniną lekko nawilżoną wodą, 4. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu mogą być używane wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego. 5. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów. Data sprzedaży Pieczątka Sprzedawcy KUPON KONTROLNY Data i rodzaj naprawy Pieczątka i podpis Serwisu PL 7 8